Array
סדנת זילוף וקישוט עוגה 16.11.2016
 בשעה 18.00
 בסדנה זו נילמד לזלף ולקשט עוגה ב מספר רב של טכניקות זילוף
נלמד להכין את השושנה תחרה וציור דמות על העוגה
את כל החומרים כולל העוגה תקבלו 
 עלות 350 שקלים